Pašvērtējuma rīks

Šis pašvērtējuma rīks palīdzēs noteikt savu pašreizējo zināšanu līmeni konkrētajās jomās. Pēc testa izpildīšanas redzēsiet kopsavilkumu un ieteikumus, kuras no mūsu piedāvātajām e-kursa tēmām Jums būs noderīgākas, lai paplašinātu savas zināšanas.

Izmēģini!

 

1. kurss: E-komercijas, mājaslapu un sociālo tīklu pārvaldība.

2. kurss: Pacietība.

3. Kurss : Lasītprasme un vārdu krājums.

4. kurss: Kultūras un ētiskais jutīgums.

5. kurss: Klausīšanās un runātprasme.

6. kurss: Problēmu risināšanas prasmes

7. kurss: Efektīvi prezentācijas paņēmieni.

8. kurss: Līdera spējas un biznesa sarunu prasmes.

Scroll to Top