Talk Retail

Starptautiskās komunikācijas prasmes mazumtirdzniecībā

Mērķi

Gatavojot šo projektu, partneri aptaujāja vairāk nekā 110 darbiniekus mazumtirdzniecības nozarē. Viens no jautājumiem, ko uzdevām, bija par viņu pašreizējo angļu valodas līmeni. Lielākajai daļai (76%) ir vai nu vidējs angļu valodas līmenis, vai zemāks. Vēl viens jautājums, ko mēs uzdevām, bija, vai pandēmijas laikā viņi ir mēģinājuši atvērt savu biznesu pārdošanai tiešsaistē. Rezultāti bija šādi:

0 %
0 %
DAĻĒJI
0 %

IZPRATNE

Veicināt mazumtirdzniecības darbinieku izpratni par caurviju un komunikācijas prasmju nozīmi starptautiskajā tirdzniecībā.

PAŠNOVĒRTĒJUMS

Nodrošināt pašnovērtējuma rīku, lai novērtētu kompetences līmeņus caurviju un komunikācijas prasmēm.

TIEŠSAISTES KURSI

Nodrošināt tiešsaistes kursu kopumu, kurus var apgūt lietotājam vēlamajā tempā un laikā un kuri ir pielāgoti konkrētām angļu valodas kompetencēm un starptautiskās komunikācijas prasmēm.

MOTIVĀCIJA

Mazumtirdzniecības darbinieku aktīva līdzdalība neformālās un tiešsaistes mācīšanās ceļos, kas motivē turpināt mācīties.

SAZINIETIES UN SADARBOJIETIES

Radīt iespējas mazumtirdzniecības darbiniekiem un MVU īpašniekiem sazināties un sadarboties ar citiem mazumtirgotājiem visā ES.

ATTIECĪBU VEIDOŠANA

Attiecību veidošana starp mazumtirdzniecības darbiniekiem un MVU īpašniekiem no dažādām ES valstīm.

KOPĪGAS VĒRTĪBAS

Lielāka ES pilsonības apziņa un ES izpratne, kā arī kopīgas vērtības mazumtirdzniecības darbinieku un MVU īpašnieku vidū visā Eiropā.

SOCIĀLO MEDIJU STRATĒĢIJAS

Skaidras zināšanas par sociālo mediju stratēģijām mazumtirdzniecības nozarei, lai izveidotu starptautiskus tīklus.

VAI VĒLATIES UZZINĀT VAIRĀK PAR PROJEKTU?
TALK RETAIL

Pieteikties jaunumiem

Scroll to Top