PARTNERI

Mūsu Komanda

Babel Idiomas

Babel Idiomas ir privāta valodu skola Malagā (Spānija). Mēs esam piedāvājuši angļu valodas
kursus un komunikācijas apmācība kopš 1999. gada visu vecumu studentiem. Daudzi no mūsu studentiem ir pieaugušie
un viņu darbam ir nepieciešamas valodu prasmes. Mēs piedāvājam arī valodu un komunikācijas apmācību uzņēmumā vietējiem, reģionāliem un nacionāliem uzņēmumiem. Mēs sagatavojam un piedāvājam īpaši pielāgotas apmācību programmas mūsu klientiem, un esam ieguvuši ISO9001 kvalitātes sertifikātu.

Accademia IRSEI

Accademia IRSEI veicina pētniecību dažādās jomās, piemēram, inovācijās, tehnoloģijās
un ekonomikā, kurā biedri un potenciālie piesaistītie dalībnieki, tehniskais personāls un pedagogi piedalās pētniecībā,
atbilstoši viņu spējām un prasmēm.
Institūta mērķis ir radīt jaunu redzējumu par izglītību un darbu, pamatojoties uz apmācībām
un apmācību kursiem darbavietās, kā arī tiešu pieredzi, kas gūta, piedaloties Eiropas projektu
vadībā, vienmēr tiecoties sasniegt mērķi, lai uzlabot prasmes un motivāciju ekonomikas, uzņēmējdarbības, inovāciju, rūpniecības un sociālās attīstības sektoros.

YuzuPulse

YuzuPulse mērķis ir tuvināt inovācijas sociālajai ekonomikai un izglītībai. Lai to izdarītu, mēs palīdzam skolotājiem izmantot IKT rīkus un spēļošanu, lai piedāvātu inovatīvas metodes valodu un STEM mācīšanai un atbalstītu pamata prasmju un uzņēmējdarbības attīstību formālajā un neformālajā izglītībā.
Tīmekļa vietne: www.yuzupulse.eu | Facebook: YuzuPulse | LinkedIn: yuzupulse

Valodu Mape

Valodu Mape ir valodu skola (angļu, vācu, spāņu, franču, krievu un latviešu valoda) ar 15 gadu pieredzi valodu mācīšanā. Mēs atrodamies Valmierā (Latvijā), un mūsu klienti ir jaunieši un pieaugušie, tostarp bezdarbnieki, migranti un citi, kuriem ir bizness Latvijā. Mēs nodrošinām valodu apmācības programmas personām grupās un individuāli. Mēs sagatavojam programmas, kas pielāgotas katra klienta individuālajām vajadzībām. Mēs arī sniedzam plašu tulkošanas pakalpojumu klāstu uzņēmumiem, bezpeļņas organizācijām, valsts iestādēm, kā arī privātpersonām. Mēs cieši sadarbojamies ar valsts iestādēm un nodrošinām valodu nodarbības darba meklētājiem.

Eurospeak

Eurospeak savu darbību sāka kā privāta angļu valodas skola, kas atrodas Apvienotajā Karalistē un ko ir akreditējusi Britu padome un Neatkarīgo skolu inspekcija (ISI). 2021. gadā mēs turpinājām paplašināt savu darbību un izveidojām uz izglītības tehnoloģijām orientēto Eurospeak Ireland.
Eurospeak Ireland ir izglītības tehnoloģiju uzņēmums, kas nodarbojas ar izglītības produktu nodrošināšanu un apmācībām. Mēs nodrošinām tiešsaistes angļu valodas nodarbības, kas pielāgotas indivīdu un grupu vajadzībām, kā arī izstrādājam un nodrošinām novatoriskus izglītības rīkus, piemēram, e-kursus, tiešsaistes novērtējumus un daudz ko citu. Mūsu daudzveidīgā skolotāju, pētnieku un IT speciālistu komanda ļauj mums sagatavot augstas kvalitātes mācību materiālus, kas atbilst mūsdienu pastāvīgi mainīgās sabiedrības prasībām.
Turklāt Eurospeak īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, lai palīdzētu nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, kuras mēs cenšamies atbalstīt, piedaloties “Erasmus+” projektos.
Eurospeak veicina darbības, kurās tiek izmantota novatoriska un radoša pieeja
marginalizētu grupu, piemēram, migrantu, bēgļu, bezdarbnieku, LGBT+ un vecāka gadagājuma cilvēku, iekļaušanu.

INDEPCIE

INDEPCIE (Personīgās attīstības, uzņēmējdarbības, koučinga un emocionālās inteliģences institūts)
ir 2018. gadā dibināts uzņēmums, kas fokusējas uz ar attieksmi saistītu apmācību un
cilvēka veiktspējas uzlabošanu.
Uzņēmums strādā ar mērķi sekmēt klientu sasniegumus gan personīgajās, gan
profesionālās jomas, izstrādājot paņēmienus un stratēģijas koučinga jomā, emocionālajā
inteliģencē, caurviju prasmēs un neirolingvistiskajā programmēšanā (NLP).
INDEPCIE apmāca personas, lai gan indivīdi, gan viņu organizācijas apgūtu prasmes un ieradumus
kas novestu pie nepārtrauktiem uzlabojumiem. Uzņēmuma darbinieki pielieto vismodernākās metodes apmācībā, lai
attīstītu un sasniegtu šo ambiciozo mērķi un ir eksperti komandas vadībā, emocionālajā vadībā;
un ar motivāciju saistītajos jautājumos.

Scroll to Top